Image

HIRSCH POROZELL- Wrocław


Zakres prac: Budowa hali magazynowej fabryki kształtek styropianowych

Dane techniczne: 3.197,00 m2 powierzchni całkowitej oraz 29.137,00 m3 kubatury

Klient: Hirsch Porozell sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2006

Lokalizacja: Wrocław